Αναθεώρηση εργαλείου διαχείρισης έργου Monday.com

Review.com Project Management Tool Το Monday.com είναι ένα εργαλείο διαχείρισης έργων που ιδρύθηκε το 2012 και κυκλοφόρησε ως ανεξάρτητη εκκίνηση το 2014.