Τα γάντια είναι κλειστά! AT&T Pitch To T-Mobile Πελάτες, 'Switch & Θα σας Πληρώσουμε 450 $'

Τα γάντια είναι κλειστά! AT&T Pitch To T-Mobile Πελάτες, 'Switch & We You Pay You 450 450 $' Την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου, η AT&T ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει έως και 4 $