Διορθώστε το Instagram που δεν στέλνει κωδικό ασφαλείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οι χρήστες του Instagram αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους, καθώς το Instagram δεν στέλνει τον κωδικό ασφαλείας στο email. Οι χρήστες εισάγουν το δικό τους