Η SunCulture λανσάρει μια νέα αντλία ηλιακού νερού RainMaker IoT για μικρής κλίμακας καλλιέργεια στην Κένυα

Η Κένυα εξακολουθεί να είναι αγροτική οικονομία, παρόλο που η χώρα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη βιομηχανία εξόρυξης, μεταποίησης και υπηρεσιών. Η πλειοψηφία των Κένυων παραμένει