Διορθώστε το WiFi Slow στο τηλέφωνο: Επιταχύνετε το WiFi σε τηλέφωνα Android

Οι χρήστες Android αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αργό Wi-Fi στο έξυπνο τηλέφωνό τους. Ακολουθούν μερικές λύσεις που μπορείτε να προσπαθήσετε να διορθώσετε το Wi-Fi αργά στο τηλέφωνο.

Αναλυτής Wi-Fi

Μεταβείτε στο Google Playstore και κατεβάστε τον αναλυτή Wi-Fi για να ελέγξετε αν υπάρχουν άλλα σήματα Wi-Fi στην περιοχή σας που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι με το δρομολογητή σας. Εάν ναι, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του δρομολογητή σας και αλλάξτε το κανάλι που χρησιμοποιεί. Για τις επιθυμητές ρυθμίσεις του δρομολογητή σας, ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του, καθώς κάθε δρομολογητής έχει τις δικές του επιθυμητές ρυθμίσεις.

Διεύθυνση IPΓια να διορθώσετε το Wi-Fi αργά στο τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνό σας δεν είναι ίδια με οποιαδήποτε άλλη συσκευή στο δίκτυό σας. Εάν ναι, αυτό σημαίνει ότι και οι δύο συσκευές παλεύουν για την ίδια διεύθυνση IP και θα προσπαθήσουν να κλοπήσουν μεταξύ τους από το δίκτυο. Για να ελέγξετε τη διεύθυνση IP, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο Wi-Fi, επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi και ελέγξτε τη διεύθυνση IP του.

Μια άλλη λύση για να διορθώσετε το Wi-Fi αργά στο τηλέφωνο είναι να αλλάξετε τη διεύθυνση IP DHCP του δρομολογητή. Συνδεθείτε στο δρομολογητή σας και αλλάξτε τη διεύθυνση IP DHCP από 10.0.0.1 σε 192.168.1.1. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε το δρομολογητή σας. Το πρόβλημα ταχύτητας Wi-Fi θα επιλυθεί.Ξεχάστε το δίκτυο

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο Wi-Fi και πατήστε παρατεταμένα στο δίκτυό σας. Τώρα, επιλέξτε 'Ξεχάστε το δίκτυο' και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το δρομολογητή σας για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το δρομολογητή και δώστε του τρία έως τέσσερα λεπτά για πλήρη επανεκκίνηση. Τέλος, ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και συνδεθείτε στο δίκτυό σας για να διορθώσετε το Wi-Fi αργό στο τηλέφωνο.Ρύθμιση WPA2 / AES

Για να διορθώσετε το Wi-Fi αργά στο τηλέφωνο, συνδεθείτε στις ρυθμίσεις του δρομολογητή σας στο πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας. Βεβαιωθείτε ότι η κρυπτογράφηση ασφαλείας έχει οριστεί σε WPA2 / AES. Μην χρησιμοποιείτε TKIP ή AES / TKIP.Remo ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ εφαρμογή

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Remo MORE στο τηλέφωνό σας. Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε «Βελτίωση» στο κύριο παράθυρο. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Βελτιώσεις & προτάσεις». Τέλος, η εφαρμογή θα εμφανίσει όλα τα ζητήματα και τις σχετικές λύσεις για τη βελτίωση της σύνδεσης Wi-Fi.

Επανεκκινήστε το δρομολογητή

Μία από τις απλούστερες λύσεις για να διορθώσετε το Wi-Fi αργό σε πρόβλημα τηλεφώνου είναι να κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή Wi-Fi και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε στο δίκτυό σας Wi-Fi για να μεγιστοποιήσετε την ταχύτητα.

Κλέφτες Wi-Fi

Να γνωρίζετε τα άτομα που βρίσκονται στη γύρω περιοχή που μπορούν να κλέψουν τα σήματα Wi-Fi για περιήγηση στις συσκευές τους. Επομένως, για να διορθώσετε το Wi-Fi αργά στο τηλέφωνο, χρησιμοποιήστε πάντα προστασία με κωδικό πρόσβασης για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση δεδομένων και να επιταχύνετε το δίκτυό σας.

Εφαρμογές στο παρασκήνιο

Στο τηλέφωνό σας, ελέγξτε για εφαρμογές που εκτελούν παρασκήνιο που χρησιμοποιούν τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και κλείστε όλες τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε κατά την περιήγηση. Αυτό θα αυξήσει την ταχύτητα του δικτύου σας.

Γρήγορη περιήγηση

Μια άλλη εύκολη λύση για να διορθώσετε το Wi-Fi αργά στο τηλέφωνο είναι να διαγράφετε τακτικά το ιστορικό περιήγησης, τα cookie, την προσωρινή μνήμη και άλλα σκουπίδια περιήγησης. Επιπλέον, προσπαθήστε να μεταβείτε σε άλλα προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome, το Mozilla Firefox, το Opera Mini κ.λπ. Αυτό θα οδηγούσε σε ταχύτερη περιήγηση.