Επιδιόρθωση του Samsung Galaxy S3 Τυχαία απενεργοποιείται

Οι χρήστες της Samsung αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του Samsung Galaxy S3 που κλείνει τυχαία. Εάν το τηλέφωνο διατηρείται φορτισμένο ή εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, λειτουργεί καλά. Όμως, όταν το Samsung Galaxy S3 είναι κλειδωμένο, παραμένει αναμμένο για 10 λεπτά και στη συνέχεια το τηλέφωνο απενεργοποιείται τυχαία. Δεν έχει προκληθεί ζημιά στο νερό με το τηλέφωνο. Εδώ είναι οι λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε για το Samsung Galaxy S3 απενεργοποιείται τυχαία.

Εργοστασιακή επανεκκίνηση

Για να επαναφέρετε εργοστασιακά το Samsung S3, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και μετά μεταβείτε στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά. Τώρα, αποεπιλέξτε την αυτόματη επαναφορά και επαναφέρετε εργοστασιακά το τηλέφωνό σας. Πριν επαναφέρετε εργοστασιακά το τηλέφωνό σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας για να αποφύγετε τυχόν απώλεια. Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, ενεργοποιήστε τον Κύριο συγχρονισμό. Είναι το πράσινο εικονίδιο συγχρονισμού όταν τραβάτε προς τα κάτω την καρτέλα ειδοποιήσεων. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και μετά επιλέξτε Γενικά. Στη συνέχεια, μεταβείτε στον λογαριασμό και προσθέστε τον λογαριασμό σας Google. Βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί όλες οι ρυθμίσεις συγχρονισμού που θέλετε.

Εκκαθάριση προσωρινής μνήμηςυποτροφία wifle

Για να διορθώσετε το Samsung Galaxy S3 απενεργοποιείται τυχαία, καθαρίστε την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και μετά μεταβείτε στις Εφαρμογές. Στην καρτέλα Εφαρμογή, μεταβείτε στη Διαχείριση εφαρμογών και πατήστε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Μετά την επιβεβαίωση, πατήστε ναι για να διαγράψετε τα προσωρινά αποθηκευμένα δεδομένα.

Νέα μπαταρίαΠροσπαθήστε να αλλάξετε την μπαταρία του τηλεφώνου σας για να επιλύσετε το πρόβλημα. Το τυχαίο κλείσιμο του τηλεφώνου μπορεί να οφείλεται στην μπαταρία, ειδικά εάν η μπαταρία σας είναι παλιά. Σήμερα, οι μπαταρίες είναι σχετικά φθηνές, οπότε μπορείτε εύκολα να τις αντικαταστήσετε χωρίς να έχετε το βάρος στην τσέπη σας.

δωρεάν έκδοση netspot

Απενεργοποίηση αυστηρής λειτουργίας

Λόγω της αυστηρής λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται ένα κόκκινο σύμβολο όταν το τηλέφωνο φορτώνει εφαρμογές περισσότερο από το συνηθισμένο ή όταν εκκινεί. Απενεργοποιήστε την αυστηρή λειτουργία για να επιλύσετε το πρόβλημα του Samsung Galaxy S3 απενεργοποιείται τυχαία. Για να το απενεργοποιήσετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια, στο Σύστημα. Στην καρτέλα Σύστημα, μεταβείτε στις Επιλογές προγραμματιστή. Τώρα, μετακινηθείτε προς τα κάτω και καταργήστε την επιλογή της αυστηρής λειτουργίας.

καμία εντολή samsung

Λειτουργία ασφαλείας

Προσπαθήστε να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας σε ασφαλή λειτουργία για να βεβαιωθείτε ότι κάποια εφαρμογή τρίτου μέρους προκαλεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα δεν παραμένει σε ασφαλή λειτουργία, είναι καλό σημάδι ότι μια εφαρμογή που έχετε εγκαταστήσει είναι η αιτία του προβλήματός σας. Η εύρεση της εφαρμογής ένοχος είναι λίγο δύσκολη, αλλά δοκιμάστε να διαγράψετε τις Εφαρμογές μία προς μία για να ελέγξετε ποια προκαλεί το πρόβλημα. Αυτή η λύση μπορεί να διορθώσει το Samsung S3 απενεργοποιείται τυχαία.

Κέντρο Samsung

Εάν όλες οι παραπάνω λύσεις δεν λειτουργούν, παραδώστε το στο Samsung Center ή σε έναν τεχνικό, καθώς πιθανότατα δεν είναι πρόβλημα λογισμικού. Εάν το τηλέφωνό σας εξακολουθεί να είναι υπό εγγύηση, επισκεφτείτε το Κέντρο Samsung. Πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινή αιτία ενός τέτοιου προβλήματος είναι συνήθως επαναλαμβανόμενη υπερθέρμανση της συσκευής.