Καλύτερα συνέδρια μάρκετινγκ το 2017 που πρέπει να παρευρεθείτε

Το μάρκετινγκ είναι η ουσία των επιχειρήσεων. Μετά την τεχνολογική επανάσταση, το μάρκετινγκ εξελίχθηκε σε πολλά σκέλη και είναι απαραίτητο για τις επιχειρήσεις να συνδεθούν