Χάρτες Google Sky: Διαθεσιμότητα για App Store, Android και άλλα

Η Google συνεργάζεται με τη NASA με την οποία κάνει το Google Earth και Sky εικόνες ουράνιων και τεράστιων σωμάτων σχεδόν πραγματική. Επιτρέπει στους χρήστες να πετούν προς ή